Kibertámadások: az USA feltápászkodik és visszatér a ringbe 2.

Az előző, bevezető poszt után lássuk a főbb fejleményeket!

A Colonial Pipeline incidens után néhány nappal elnöki rendelet került kiadásra (Executive Order on Improving the Nation’s Cybersecurity, 2021. május 12.). Ennek leglényegesebb elemei:

  1. áttérés az eddigi reagálás-centrikus stratégiáról a megelőzés-centrikusra
  2. a kormányzat és a magánszektor közötti információcsere érdemi fejlesztése, az ennek útjában álló szerződéses stb. akadályok lebontása,
  3. a magánszektorbeli vállalatok ösztönzése a szövetségi szintű intézkedések saját hatáskörben történő végrehajtására,
  4. a Zero Trust Architecture alkalmazása a kormányzati rendszerekben,
  5. a felhőszolgáltatások biztonságának növelése,
  6. a szövetségi beszerzések rendszerének átalakítása a kiberbiztonsági követelmények érvényesítése érdekében,
  7. a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület mintájára a kormányzat és a magánszektor által közösen működtetendő Kiberbiztonsági Felülvizsgálati Bizottság létrehozása,
  8. szövetségi szintű eljárásrend kidolgozása a kiberincidensek kezelésére, továbbá a magánszektor ösztönzése az ebben foglaltak végrehajtására,
  9. az szövetségi rendszereket érintő incidensek észlelési képességének erősítése,
  10. a vizsgálati és helyreállítási képességek javítása.

Az elnöki rendeletben foglaltak széles sajtó és szakmai nyilvánosságot kaptak. Az elnöki rendelet mögött rejlő megfontolásokról a legátfogóbb képet talán a Center for Strategic & International Studies (CSIS) online eseménye adta, amelyen Anne Neuberger, a nemzetbiztonsági tanácsadó kibernetikai és új technológiákért felelős helyettese adott részletes tájékoztatást, majd az azt követő panelbeszélgetés egy részén is részt vett.

Hangsúllyal emelte ki, hogy a kormányzat elszánt abban, hogy a közbeszerzési feltételek megváltoztatásával kikényszerítse a jelenleginél lényegesen biztonságosabb hardver és szoftver eszközök beszerzését, továbbá ugyanerre ösztönözze a magánszektort is.

Miközben az amerikai szaksajtó alapvetően helyesnek tartja az eddig meghozott intézkedések irányát, addig ezeket többnyire még nem tartják elégségesnek a kívánt cél elérése szempontjából.

És mindezeket látva logikusan felvetődhetnek a hazai helyzetet érintő kérdések is (nem fontossági sorrendben). Pl.:

1. Megfelelő-e az ICS-eket érintő incidensekkel kapcsolatos hazai információáramlás?

2. A jelenlegi közbeszerzési szabályaink az ICS-ek vonatkozásában kellő súlyt adnak-e a kiberbiztonsági szempontoknak?

3. Indokolt lehet-e egy az állami és a magánszektor által közösen működtetett testület létrehozása az incidensek – közte ICS-eket érintők – vizsgálatára?

Örömmel vesszük és bátorítjuk, ha a fentiekkel kapcsolatos akár egyetértő, akár eltérő nézeteiteket nekünk küldendő üzenetben megosztjátok.

Megjegyzés: Bár a fentiek az USA-ban történtekre fókuszálnak, de örömmel vesszük, ha más országok idevágó történéseit (pl. India?), intézkedéseit is behozzátok a remélhetőleg meginduló virtuális párbeszédbe, mind a mai poszt, mind a későbbiek kapcsán.


Szívesen vesszük a fentiekre vonatkozó hozzászólásokat. Ezekre pl. újabb posztban reagálva akár érdemi szakmai eszmecsere is megindulhat.