<

Energetikai kritikus infrastruktúrák kibervédelme

A SeConSys együttműködés az élvonalbeli magyar villamos energetikai védelmi, irányítástechnikai, kiberbiztonsági, villamosenergia termelő és szolgáltató cégek, szabályozó és felügyeleti szervezetek, valamint energetikai és kiberbiztonsági szakemberek önkéntes, nonprofit szakmai együttműködése.

Kapcsolat

SeConSys

Security for Control systems

Az együttműködés elsődleges célja a kibertér felől érkező fenyegetések elhárításának szakmai támogatása.

Az összefogás célja

A SeConSys (Security for Control Systems) együttműködés elsődleges céljának a villamosenergiarendszer – mint „legkritikusabb kritikus infrastruktúra” – felügyeleti és védelmi rendszereit a kibertér felől érő mindenkori fenyegetések elhárításának a komplex szakmai támogatását tekinti

Az együttműködés menete

A villamosenergia-rendszer kibervédelmének erősítése érdekében a külföldi jó gyakorlatokra is építve folyamatosan javaslatokat dolgozunk ki a vonatkozó hazai szabályozások továbbfejlesztésére és az azokkal összhangban álló konkrét kibervédelmi megoldások kereteire.

Kritikus infrastruktúrák

Bármely ország, így Magyarország zavartalan működésének egyik alapfeltétele a közszolgáltatások – ezen belül kiemelt hangsúllyal a minden más közszolgáltatás működtetéséhez szükséges villamosenergia-szolgáltatás – zavartalansága, folyamatossága.

Rólunk

történetünk

Az együttműködés 2018. december 13-án kezdődött annak felismerésével, hogy bármennyire is kiváló ki-ki a maga speciális energetikai, vagy kiberbiztonsági szakterületén, kizárólag egymás szakmai sajátosságainak megismerése, majd a szoros együttműködés segítheti érdemben a magyar villamosenergia-rendszer kiberbiztonságának erősítését.

2019. I. felében workshopok sorozatán keresztül ismertettük meg egymást szakterületeink specialitásaival. A workshopok benyomásai alapján két munkacsoportot (szabályzati és technológiai) alapítottunk, amelyek meg is kezdték és folyamatosan végzik az érdemi munkát.

Ennek eredményeként a Nemzeti Kibervédelmi Intézet gondozásában 2020 végére elkészült a villamosenergetikai ipari felügyeleti rendszerek kiberbiztonsági kézikönyve (elérhető az alábbiak szerint).

Kézikönyv

Kiberbiztonsági kézikönyv

Kézikönyv letöltése

szakértőink

Felismerve az energetikai informatikai és a kiberbiztonsági terület egymásrautaltságát, a SeConSys együttműködés és annak munkacsoportjai a két szakterület egy-egy reprezentánsának együttműködésével működnek.

Görgey Péter

MEE, mentor
Önéletrajz letöltése

Dr. Danyek Miklós

MEE, munkacsoport vezető
Önéletrajz letöltése

Szabó-Nyakas Csaba Zsolt

MVM, munkacsoport vezető
Önéletrajz letöltése

Baranya Zsolt

Black Cell, munkacsoport vezető
Önéletrajz letöltése

Illés Gábor

Balasys, munkacsoport vezető
Önéletrajz letöltése

Dr. Krasznay Csaba

NKE, mentor
Önéletrajz letöltése

Bármely ország, így Magyarország zavartalan működésének egyik előfeltétele a villamosenergia-rendszer – mint ''legkritikusabb kritikus infrastruktúra,, – felügyeleti és védelmi rendszereinek folyamatos működőképessége.

KAPCSOLAT

résztvevők

A SeConSys együttműködés résztvevői

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
támogatóink

A SeConSys együttműködés támogatói

Letöltések

SeConSys incidens katalógus